5V 6 Channel Relay
5V 6 Channel Relay
5V 6 Channel Relay

5V 6 Channel Relay

Regular price $9.99 Sale

Relay Contact Capacity 250V 10A. 

5V Relay Signal Input Voltage Range: 0V-5V